Board logo

标题: 金色童年 快乐六一 [打印本页]

作者: 劲莉    时间: 2018-5-31 20:09     标题: 金色童年 快乐六一


        又一年六一,常州的哥哥姐姐们早早已准备好礼物,早早送来祝福!

        这里是丽江玉龙县巨甸镇金河中心校礎鹏完小,大山延绵,山路崎岖。从丽江出发,颠簸三个多小时,终于到了深山窝窝里的礎鹏完小。孩子们早已迫不急待的等在小小校园里,新书包、新文具、新作业本、跳绳、铅笔.......都让孩子们开心的排着队,忍不住的叽叽喳喳。大山深处的他们,从来没有见过外面的世界,没有闻到玫瑰的花香。这次常州哥哥姐姐们的六一礼物是孩子们第一次得到外界的关注与捐赠。原来这世界不只是窄窄的山路,贫瘠的大山,还有看不见的爱与牵挂。遥远的距离,仅仅只是因为爱,让孩子们温暖,让我们彼此靠近。希望善良的种子从这个六一开始在孩子们幼小的心里生根发芽!期待有那么一天,孩子们能接过爱的接力棒继续行走在路上!
      
        看完小朋友,我们来说一下大孩子,这群初一的孩子从大山深处集中到县城里住校读书。离开了家老师就成了家长,同学就成了兄弟姐妹,有的孩子一个学期都不能回一趟山里的村庄,就为节省往来几十元的路费,老师们千方百计让这些离家的孩子感受到集体的温暖,在督促他们的学习之外,为他们筹办各种的课外活动,孩子们灿烂的笑脸便是给自己成长最好的奖励。大孩子们最后一个六一,祝福送上,快乐长大!


        所有的感动,所有的陪伴都在彼此的心里,有你们真好! 谢谢常州的哥哥姐姐老师们!感恩!


常州助力丽江mmexport1527330964660.jpg
2018-5-31 19:21


常州助力丽江mmexport1527330950172.jpg
2018-5-31 19:21


常州助力丽江mmexport1527330887256.jpg
2018-5-31 19:17


常州助力丽江mmexport1527330942515.jpg
2018-5-31 19:20


[attach]2150[/attach]

常州助力丽江mmexport1527330883196.jpg
2018-5-31 19:32


常州助力丽江mmexport1527330918519.jpg
2018-5-31 19:37


常州助力丽江mmexport1527330874456.jpg
2018-5-31 19:17


[attach]2146[/attach]

常州助力丽江mmexport1527330971824.jpg
2018-5-31 20:03


常州助力丽江mmexport1527330878348.jpg
2018-5-31 19:31


QQ图片20180531173058.jpg
2018-5-31 19:23


mmexport1527665018145.jpg
2018-5-31 19:22


常州助力丽江mmexport1527330933625.jpg
2018-5-31 20:07大孩子们的最后一个六一

常州助力丽江mmexport1526876806684.jpg
2018-5-31 19:30


mmexport1527767547086.jpg
2018-5-31 19:56


[attach]2168[/attach]

常州助力丽江mmexport1526991767671.jpg
2018-5-31 19:15


mmexport1527767551163.jpg
2018-5-31 19:56


mmexport1527767554609.jpg
2018-5-31 19:57


mmexport1527767566169.jpg
2018-5-31 20:08


常州助力丽江mmexport1527559434301.jpg
2018-5-31 19:43


常州助力丽江mmexport1527559430496.jpg
2018-5-31 19:43


Screenshot_2018-05-31-18-45-46.jpg
2018-5-31 19:25


Screenshot_20180514-085828.png
2018-5-31 19:25


Screenshot_20180531-184623.png
2018-5-31 19:27


TF[FQJY_$[RTC}DGE[GPA9H.png
2018-5-31 19:27


图片附件: 常州助力丽江mmexport1526991767671.jpg (2018-5-31 19:15, 70.95 KB) / 下载次数 4
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2143&k=92d352bd73db9c4066831bff423445e7&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330874456.jpg (2018-5-31 19:17, 86.23 KB) / 下载次数 3
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2144&k=b337df2e6e28d6e1a8959577f2a0acca&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330887256.jpg (2018-5-31 19:17, 162.37 KB) / 下载次数 2
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2145&k=f47be7631f15291cd3a6dbbcd7839133&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330942515.jpg (2018-5-31 19:20, 98.65 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2147&k=872650a119b6b9ffa718acdad126c2ad&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330950172.jpg (2018-5-31 19:21, 129.75 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2148&k=a1549954f61c89d2018cbb02da01c83a&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330964660.jpg (2018-5-31 19:21, 67.3 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2149&k=224e3f2c6d5d40b0c70bfb0c9904c37c&t=1534420360&sid=E62022图片附件: mmexport1527665018145.jpg (2018-5-31 19:22, 70.64 KB) / 下载次数 2
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2151&k=a93c031f8a13be225b331c709c69d87d&t=1534420360&sid=E62022图片附件: QQ图片20180531173058.jpg (2018-5-31 19:23, 81.67 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2152&k=da1e07ba798ae5cc3d64921720bbea64&t=1534420360&sid=E62022图片附件: Screenshot_2018-05-31-18-45-46.jpg (2018-5-31 19:25, 215.79 KB) / 下载次数 2
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2153&k=c58c9a4375d4351e340ff398ea9e8249&t=1534420360&sid=E62022图片附件: Screenshot_20180514-085828.png (2018-5-31 19:25, 308.67 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2154&k=c07dc62454ed6be3934988d3d597df49&t=1534420360&sid=E62022图片附件: Screenshot_20180531-184623.png (2018-5-31 19:27, 399.27 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2155&k=3c1970859510244ab34b947547da484f&t=1534420360&sid=E62022图片附件: TF[FQJY_$[RTC}DGE[GPA9H.png (2018-5-31 19:27, 6.99 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2156&k=30f603b1232d80fbbdff369d89b519ab&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1526876806684.jpg (2018-5-31 19:30, 80.02 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2157&k=6ec7a511789bc2adbb83792458567580&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330878348.jpg (2018-5-31 19:31, 96.65 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2159&k=30a2857b91d3b4f94af3f390a4b7f1e7&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330883196.jpg (2018-5-31 19:32, 110.5 KB) / 下载次数 2
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2160&k=2ce38de0310244d509bf0e5c7d25ab01&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330918519.jpg (2018-5-31 19:37, 146.52 KB) / 下载次数 5
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2161&k=e8072e56eb69c7d8122bd2953757e28f&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527559430496.jpg (2018-5-31 19:43, 102.64 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2162&k=637717dc682cbc22e14428b5c930ddf6&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527559434301.jpg (2018-5-31 19:43, 114.41 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2163&k=1f7a740598d460f02b6f8ebf15f14c0b&t=1534420360&sid=E62022图片附件: mmexport1527767547086.jpg (2018-5-31 19:56, 125.44 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2164&k=4c92ae27588af37e216e203b653e1490&t=1534420360&sid=E62022图片附件: mmexport1527767551163.jpg (2018-5-31 19:56, 173.27 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2165&k=f840d420f7e539959deca09772ee4be2&t=1534420360&sid=E62022图片附件: mmexport1527767554609.jpg (2018-5-31 19:57, 217.88 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2166&k=73f0a2893acf404fb3773afcfeb28419&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330971824.jpg (2018-5-31 20:03, 96.34 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2167&k=709be2e4583a20f3f4a4e3bc7c9ec0ae&t=1534420360&sid=E62022图片附件: 常州助力丽江mmexport1527330933625.jpg (2018-5-31 20:07, 166.92 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2169&k=c5afab917a6b62cdc80c2cfaa95f5be7&t=1534420360&sid=E62022图片附件: mmexport1527767566169.jpg (2018-5-31 20:08, 152.93 KB) / 下载次数 0
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2170&k=2a83c42a7accc3bf0179bfc89848dce5&t=1534420360&sid=E62022


欢迎光临 丽江爱心助学 (http://ljaxzx.org/) Powered by Discuz! 7.2