Board logo

标题: 2017【易港金融】公益助学纪事(一) [打印本页]

作者: 劲莉    时间: 2017-9-8 12:21     标题: 2017【易港金融】公益助学纪事(一)

  2017【易港金融】公益助学纪事:

    2017年4月5日,【易港金融】公益助学活动一
              丽江玉龙县奉科乡增购教学点,这里是一个小小彝族村子,八个孩子一位老师。信仰让老师坚守,艰苦让孩子们坚强!

     2017年5月4日,【易港金融】公益助学活动二
              丽江古城区拉马古小学,一个大山深处的村落。老师就是依靠,从生活到学习。世界那么大,我们都想去看看……在横排高年级竖排低年级的小小教室里,孩子们心中的伟大中国,孩子们心中有爱的世界。


             爱没有距离,爱没有界限,发黄的时间默默注视我们行走的脚步,每一次的善举坚定我们前行的信念。我们不怕被时间遗忘,我们只想等你们在不远的未来,加油!孩子们!感恩杭州易港金融的朋友们!


            【易港金融】公益助学活动一  

物资mmexport1504759224750.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759171538.jpg
2017-9-8 11:42


mmexport1504759167112.jpg
2017-9-8 11:42


物资mmexport1504759213970.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759201390.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759241105.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759196760.jpg
2017-9-8 11:40


物资mmexport1504759192183.jpg
2017-9-8 11:40


物资mmexport1504759185883.jpg
2017-9-8 11:39


mmexport1504759160758.jpg
2017-9-8 11:42


物资mmexport1504759180386.jpg
2017-9-8 11:39          【易港金融】公益助学活动二

物资mmexport1504758387814.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758392307.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758397620.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758403012.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758414486.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758421631.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758428608.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758437562.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758442895.jpg
2017-9-8 11:55


图片附件: 物资mmexport1504759180386.jpg (2017-9-8 11:39, 82.52 KB) / 下载次数 67
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2042&k=1dc622bc8e71d283c8a7432a17490c24&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504759185883.jpg (2017-9-8 11:39, 57.55 KB) / 下载次数 62
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2043&k=7b47ea6ae2138f847b095e6b1f0e0967&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504759192183.jpg (2017-9-8 11:40, 102.19 KB) / 下载次数 62
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2044&k=534ae233ee4c2a03b9b9c738ec08e2e1&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504759196760.jpg (2017-9-8 11:40, 76.89 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2045&k=0f830904e11f471e5b8239671867f0d2&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504759201390.jpg (2017-9-8 11:41, 90.18 KB) / 下载次数 73
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2046&k=cbd95569581a1574936fe87fc74993d0&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504759213970.jpg (2017-9-8 11:41, 58.13 KB) / 下载次数 67
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2047&k=8bafa0d5ab5a12f21bebfa7cd3b06c98&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504759224750.jpg (2017-9-8 11:41, 98.36 KB) / 下载次数 54
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2048&k=adb67b3bff20c7c16a7e0bcfb065a5f6&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504759241105.jpg (2017-9-8 11:41, 68.35 KB) / 下载次数 57
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2049&k=c5f6eee57d365a70fdc81aa0c5a24f27&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504759171538.jpg (2017-9-8 11:42, 84.44 KB) / 下载次数 66
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2050&k=ebf7155fd07ae216a1650bad1d7dc005&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: mmexport1504759160758.jpg (2017-9-8 11:42, 65.58 KB) / 下载次数 79
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2051&k=5881314de13b3643a18fbe2a4a3009aa&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: mmexport1504759167112.jpg (2017-9-8 11:42, 93.27 KB) / 下载次数 60
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2052&k=5c08e266a41cff1ab9d971c47d77cf18&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758387814.jpg (2017-9-8 11:54, 55.11 KB) / 下载次数 55
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2053&k=324175900c60fcb6a1ae4996c86126ac&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758392307.jpg (2017-9-8 11:54, 54.54 KB) / 下载次数 62
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2054&k=a8abbfbed0923c387294c93f825b5534&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758397620.jpg (2017-9-8 11:54, 98.64 KB) / 下载次数 63
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2055&k=27488abb06467392adc31f8024d5b79a&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758403012.jpg (2017-9-8 11:54, 61.48 KB) / 下载次数 62
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2056&k=ce9b376d52e7573cd786f0de3e79c646&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758414486.jpg (2017-9-8 11:54, 67.55 KB) / 下载次数 59
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2057&k=3896e9bf5157a0d426dad56016f18f23&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758421631.jpg (2017-9-8 11:55, 80.44 KB) / 下载次数 58
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2058&k=0884eab059d7e70d649396c795916e2f&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758428608.jpg (2017-9-8 11:55, 71.57 KB) / 下载次数 53
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2059&k=adb1d8ce983d9ed7b2ff2db79e1edb30&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758437562.jpg (2017-9-8 11:55, 100.85 KB) / 下载次数 65
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2060&k=02655202c51a3c3ad049764618dec5fe&t=1527094443&sid=YHHxX3图片附件: 物资mmexport1504758442895.jpg (2017-9-8 11:55, 86.88 KB) / 下载次数 55
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2061&k=ae63fc42e00fdebc0f3bfa1da2e55e6d&t=1527094443&sid=YHHxX3


欢迎光临 丽江爱心助学 (http://ljaxzx.org/) Powered by Discuz! 7.2