Board logo

标题: 2017【易港金融】公益助学纪事(一) [打印本页]

作者: 劲莉    时间: 2017-9-8 12:21     标题: 2017【易港金融】公益助学纪事(一)

  2017【易港金融】公益助学纪事:

    2017年4月5日,【易港金融】公益助学活动一
              丽江玉龙县奉科乡增购教学点,这里是一个小小彝族村子,八个孩子一位老师。信仰让老师坚守,艰苦让孩子们坚强!

     2017年5月4日,【易港金融】公益助学活动二
              丽江古城区拉马古小学,一个大山深处的村落。老师就是依靠,从生活到学习。世界那么大,我们都想去看看……在横排高年级竖排低年级的小小教室里,孩子们心中的伟大中国,孩子们心中有爱的世界。


             爱没有距离,爱没有界限,发黄的时间默默注视我们行走的脚步,每一次的善举坚定我们前行的信念。我们不怕被时间遗忘,我们只想等你们在不远的未来,加油!孩子们!感恩杭州易港金融的朋友们!


            【易港金融】公益助学活动一  

物资mmexport1504759224750.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759171538.jpg
2017-9-8 11:42


mmexport1504759167112.jpg
2017-9-8 11:42


物资mmexport1504759213970.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759201390.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759241105.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759196760.jpg
2017-9-8 11:40


物资mmexport1504759192183.jpg
2017-9-8 11:40


物资mmexport1504759185883.jpg
2017-9-8 11:39


mmexport1504759160758.jpg
2017-9-8 11:42


物资mmexport1504759180386.jpg
2017-9-8 11:39          【易港金融】公益助学活动二

物资mmexport1504758387814.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758392307.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758397620.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758403012.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758414486.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758421631.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758428608.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758437562.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758442895.jpg
2017-9-8 11:55


图片附件: 物资mmexport1504759180386.jpg (2017-9-8 11:39, 82.52 KB) / 下载次数 75
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2042&k=158322e1e2ea4fd527bd57aaf4fb9918&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504759185883.jpg (2017-9-8 11:39, 57.55 KB) / 下载次数 63
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2043&k=6150087fd6c76050df14b3d5cdab2374&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504759192183.jpg (2017-9-8 11:40, 102.19 KB) / 下载次数 66
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2044&k=f066a76b6ab91ebfeb8558ae8486f844&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504759196760.jpg (2017-9-8 11:40, 76.89 KB) / 下载次数 75
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2045&k=6deac8c2206b2be3008662e87990ad73&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504759201390.jpg (2017-9-8 11:41, 90.18 KB) / 下载次数 76
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2046&k=befd41ca4896c5285c0070056b57e26d&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504759213970.jpg (2017-9-8 11:41, 58.13 KB) / 下载次数 74
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2047&k=edbe758955f0c67119f9f56e039d6045&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504759224750.jpg (2017-9-8 11:41, 98.36 KB) / 下载次数 56
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2048&k=752d7a1be52c394c92316eb8b80d557c&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504759241105.jpg (2017-9-8 11:41, 68.35 KB) / 下载次数 61
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2049&k=5660edd13216aaaf8f7fa56b1bf21875&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504759171538.jpg (2017-9-8 11:42, 84.44 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2050&k=24ce5a33be0953112fb21375b3901fe6&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: mmexport1504759160758.jpg (2017-9-8 11:42, 65.58 KB) / 下载次数 83
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2051&k=676deb9be072f9b648ba7ee59c25f8ba&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: mmexport1504759167112.jpg (2017-9-8 11:42, 93.27 KB) / 下载次数 67
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2052&k=5190f95140aa2beb7b3dfe78d38715d6&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758387814.jpg (2017-9-8 11:54, 55.11 KB) / 下载次数 57
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2053&k=3a69529d33cfd04043ae8fe491174f13&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758392307.jpg (2017-9-8 11:54, 54.54 KB) / 下载次数 67
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2054&k=1f25253ec588f32ce8023dd3051441cf&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758397620.jpg (2017-9-8 11:54, 98.64 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2055&k=a510320b3ffe1633d6653863e7243a92&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758403012.jpg (2017-9-8 11:54, 61.48 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2056&k=4dc8b94f56e424c8c2721b4d8387b7b2&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758414486.jpg (2017-9-8 11:54, 67.55 KB) / 下载次数 64
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2057&k=27ef6227d57e9ed8187546a2d5eea9ad&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758421631.jpg (2017-9-8 11:55, 80.44 KB) / 下载次数 60
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2058&k=07e4eca4f33f729a2521ce9ba5fbfd96&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758428608.jpg (2017-9-8 11:55, 71.57 KB) / 下载次数 63
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2059&k=a8692ff78c770a54b6480c873d040579&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758437562.jpg (2017-9-8 11:55, 100.85 KB) / 下载次数 70
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2060&k=7f6edf5db1f44b131c746d91f3b9c3cb&t=1540230448&sid=Kz9ikL图片附件: 物资mmexport1504758442895.jpg (2017-9-8 11:55, 86.88 KB) / 下载次数 57
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2061&k=e3cba8e709ef15959a5089327e25cb87&t=1540230448&sid=Kz9ikL


欢迎光临 丽江爱心助学 (http://ljaxzx.org/) Powered by Discuz! 7.2