Board logo

标题: 2017【易港金融】公益助学纪事(一) [打印本页]

作者: 劲莉    时间: 2017-9-8 12:21     标题: 2017【易港金融】公益助学纪事(一)

  2017【易港金融】公益助学纪事:

    2017年4月5日,【易港金融】公益助学活动一
              丽江玉龙县奉科乡增购教学点,这里是一个小小彝族村子,八个孩子一位老师。信仰让老师坚守,艰苦让孩子们坚强!

     2017年5月4日,【易港金融】公益助学活动二
              丽江古城区拉马古小学,一个大山深处的村落。老师就是依靠,从生活到学习。世界那么大,我们都想去看看……在横排高年级竖排低年级的小小教室里,孩子们心中的伟大中国,孩子们心中有爱的世界。


             爱没有距离,爱没有界限,发黄的时间默默注视我们行走的脚步,每一次的善举坚定我们前行的信念。我们不怕被时间遗忘,我们只想等你们在不远的未来,加油!孩子们!感恩杭州易港金融的朋友们!


            【易港金融】公益助学活动一  

物资mmexport1504759224750.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759171538.jpg
2017-9-8 11:42


mmexport1504759167112.jpg
2017-9-8 11:42


物资mmexport1504759213970.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759201390.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759241105.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759196760.jpg
2017-9-8 11:40


物资mmexport1504759192183.jpg
2017-9-8 11:40


物资mmexport1504759185883.jpg
2017-9-8 11:39


mmexport1504759160758.jpg
2017-9-8 11:42


物资mmexport1504759180386.jpg
2017-9-8 11:39          【易港金融】公益助学活动二

物资mmexport1504758387814.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758392307.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758397620.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758403012.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758414486.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758421631.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758428608.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758437562.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758442895.jpg
2017-9-8 11:55


图片附件: 物资mmexport1504759180386.jpg (2017-9-8 11:39, 82.52 KB) / 下载次数 76
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2042&k=b310901d8bc7ac64b1b9efd8175bc11a&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504759185883.jpg (2017-9-8 11:39, 57.55 KB) / 下载次数 64
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2043&k=f4d7b2eeea03f77665effe7060766b89&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504759192183.jpg (2017-9-8 11:40, 102.19 KB) / 下载次数 67
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2044&k=b0c22f0b38b4cf3fc4b3e6a00443067e&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504759196760.jpg (2017-9-8 11:40, 76.89 KB) / 下载次数 76
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2045&k=11fcd6607fb03093cd9f1af2d8891a53&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504759201390.jpg (2017-9-8 11:41, 90.18 KB) / 下载次数 77
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2046&k=c3e404506969f4d57c3a4573850cbd11&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504759213970.jpg (2017-9-8 11:41, 58.13 KB) / 下载次数 75
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2047&k=b2a120091afc36a3958e48e5b28dcf40&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504759224750.jpg (2017-9-8 11:41, 98.36 KB) / 下载次数 58
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2048&k=ae10a7cfe73da1aa57b577d395a05ad0&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504759241105.jpg (2017-9-8 11:41, 68.35 KB) / 下载次数 61
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2049&k=deb89bdc4986520d921ad823d00a7701&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504759171538.jpg (2017-9-8 11:42, 84.44 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2050&k=69d67ad18954aa2311d6c56436942330&t=1544693986&sid=83D848图片附件: mmexport1504759160758.jpg (2017-9-8 11:42, 65.58 KB) / 下载次数 83
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2051&k=76b0ecec68b18f7672773ae7a119dbb5&t=1544693986&sid=83D848图片附件: mmexport1504759167112.jpg (2017-9-8 11:42, 93.27 KB) / 下载次数 67
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2052&k=17747cfd5024427ef110c33934970a39&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758387814.jpg (2017-9-8 11:54, 55.11 KB) / 下载次数 57
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2053&k=970690b011b014a336a4c618f30890d0&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758392307.jpg (2017-9-8 11:54, 54.54 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2054&k=0f9a174cf35c20778cb3426d057ea703&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758397620.jpg (2017-9-8 11:54, 98.64 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2055&k=ff482f1f73871a10b4f26bbb53c159c1&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758403012.jpg (2017-9-8 11:54, 61.48 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2056&k=a574ba754d3192f5b30a4b765bd7ccd2&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758414486.jpg (2017-9-8 11:54, 67.55 KB) / 下载次数 64
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2057&k=7f7de8ba6b2f7e871510c37f17d689e1&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758421631.jpg (2017-9-8 11:55, 80.44 KB) / 下载次数 62
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2058&k=2f36125de4971208e4ca586084db693e&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758428608.jpg (2017-9-8 11:55, 71.57 KB) / 下载次数 64
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2059&k=8cae94f5b0049d6348b643eb3a3144ad&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758437562.jpg (2017-9-8 11:55, 100.85 KB) / 下载次数 70
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2060&k=bc408b927456efb2c66057c5c7ddbea8&t=1544693986&sid=83D848图片附件: 物资mmexport1504758442895.jpg (2017-9-8 11:55, 86.88 KB) / 下载次数 57
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2061&k=5f65ba1dcf16c498420a3102ffa40fa8&t=1544693986&sid=83D848


欢迎光临 丽江爱心助学 (http://ljaxzx.org/) Powered by Discuz! 7.2