Board logo

标题: 2017【易港金融】公益助学纪事(一) [打印本页]

作者: 劲莉    时间: 2017-9-8 12:21     标题: 2017【易港金融】公益助学纪事(一)

  2017【易港金融】公益助学纪事:

    2017年4月5日,【易港金融】公益助学活动一
              丽江玉龙县奉科乡增购教学点,这里是一个小小彝族村子,八个孩子一位老师。信仰让老师坚守,艰苦让孩子们坚强!

     2017年5月4日,【易港金融】公益助学活动二
              丽江古城区拉马古小学,一个大山深处的村落。老师就是依靠,从生活到学习。世界那么大,我们都想去看看……在横排高年级竖排低年级的小小教室里,孩子们心中的伟大中国,孩子们心中有爱的世界。


             爱没有距离,爱没有界限,发黄的时间默默注视我们行走的脚步,每一次的善举坚定我们前行的信念。我们不怕被时间遗忘,我们只想等你们在不远的未来,加油!孩子们!感恩杭州易港金融的朋友们!


            【易港金融】公益助学活动一  

物资mmexport1504759224750.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759171538.jpg
2017-9-8 11:42


mmexport1504759167112.jpg
2017-9-8 11:42


物资mmexport1504759213970.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759201390.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759241105.jpg
2017-9-8 11:41


物资mmexport1504759196760.jpg
2017-9-8 11:40


物资mmexport1504759192183.jpg
2017-9-8 11:40


物资mmexport1504759185883.jpg
2017-9-8 11:39


mmexport1504759160758.jpg
2017-9-8 11:42


物资mmexport1504759180386.jpg
2017-9-8 11:39          【易港金融】公益助学活动二

物资mmexport1504758387814.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758392307.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758397620.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758403012.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758414486.jpg
2017-9-8 11:54


物资mmexport1504758421631.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758428608.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758437562.jpg
2017-9-8 11:55


物资mmexport1504758442895.jpg
2017-9-8 11:55


图片附件: 物资mmexport1504759180386.jpg (2017-9-8 11:39, 82.52 KB) / 下载次数 73
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2042&k=0148b1c1a80cbff0137d06e8cbe3bbb5&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504759185883.jpg (2017-9-8 11:39, 57.55 KB) / 下载次数 62
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2043&k=f82beb3bade12cf2061dbb2162d733fb&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504759192183.jpg (2017-9-8 11:40, 102.19 KB) / 下载次数 65
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2044&k=fb9c80a85e22de5e2a110283cd74186f&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504759196760.jpg (2017-9-8 11:40, 76.89 KB) / 下载次数 74
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2045&k=f50f78657c12cc8a86ba24df18230820&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504759201390.jpg (2017-9-8 11:41, 90.18 KB) / 下载次数 75
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2046&k=96ce4f17541fa0226575dcb4c247f792&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504759213970.jpg (2017-9-8 11:41, 58.13 KB) / 下载次数 72
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2047&k=7b1c9470ad8a2e52377100662d336a8f&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504759224750.jpg (2017-9-8 11:41, 98.36 KB) / 下载次数 56
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2048&k=50d1d31c23707be3bd04eae5024f973c&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504759241105.jpg (2017-9-8 11:41, 68.35 KB) / 下载次数 59
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2049&k=1f0141facd9072498b8cb6ad0770b8e4&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504759171538.jpg (2017-9-8 11:42, 84.44 KB) / 下载次数 67
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2050&k=6dfc8fae1f0f5eb01c72e933ce433cfc&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: mmexport1504759160758.jpg (2017-9-8 11:42, 65.58 KB) / 下载次数 81
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2051&k=57653f6037d86fd12e188b1232cb4344&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: mmexport1504759167112.jpg (2017-9-8 11:42, 93.27 KB) / 下载次数 65
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2052&k=58278e63dcb4e62ac9f47ce5189dfe14&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758387814.jpg (2017-9-8 11:54, 55.11 KB) / 下载次数 55
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2053&k=1601924aa8f74d94d7725f5fc6662610&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758392307.jpg (2017-9-8 11:54, 54.54 KB) / 下载次数 65
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2054&k=65907d9c2787b90e1ddbd177e06751a3&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758397620.jpg (2017-9-8 11:54, 98.64 KB) / 下载次数 66
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2055&k=e644e5fd4805be5dad648ae1f2042ee7&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758403012.jpg (2017-9-8 11:54, 61.48 KB) / 下载次数 66
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2056&k=2093bd0d3f9407af7f291d15d5da0949&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758414486.jpg (2017-9-8 11:54, 67.55 KB) / 下载次数 62
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2057&k=3d329a99c762c02c476647ff29c9e870&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758421631.jpg (2017-9-8 11:55, 80.44 KB) / 下载次数 58
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2058&k=f8d47b1760ee025e9dd3465c789b436c&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758428608.jpg (2017-9-8 11:55, 71.57 KB) / 下载次数 61
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2059&k=c878c854b5a12d8aa5fb96aa5660ac6f&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758437562.jpg (2017-9-8 11:55, 100.85 KB) / 下载次数 68
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2060&k=42b090417cd5190164ac807832423cf8&t=1534420313&sid=9fdz8q图片附件: 物资mmexport1504758442895.jpg (2017-9-8 11:55, 86.88 KB) / 下载次数 57
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=2061&k=0efae402d5936980a4a1fdf358599104&t=1534420313&sid=9fdz8q


欢迎光临 丽江爱心助学 (http://ljaxzx.org/) Powered by Discuz! 7.2