Board logo

标题: 亲爱的孩子,你们高兴,我们便开心! [打印本页]

作者: 劲莉    时间: 2015-5-11 11:56     标题: 亲爱的孩子,你们高兴,我们便开心!

[size=5

                ]破旧篮球架,牵动遥远叔叔阿姨的心。

                为了山里孩子,不到十天便将捐赠的蓝球架发往学校。

                看到孩子们期盼的眼神,看到孩子们在新球架下面蹦跶哒........我们能有不开心的理由吗?

                 感谢常州公益助学联合会!谢谢裴总!谢谢阿姨!谢谢山里的两位老师!

                 感恩!


图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063004133.jpg (2015-5-11 11:48, 27.08 KB) / 下载次数 138
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1715&k=8255a8cfecb80aa7ae3ff11034832a14&t=1547667328&sid=srQ6kM图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063046481.jpg (2015-5-11 11:48, 23.47 KB) / 下载次数 123
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1721&k=9d1cd3e8562188e7a6c6d4de4a513fdf&t=1547667328&sid=srQ6kM图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315265931.jpg (2015-5-11 11:48, 25.94 KB) / 下载次数 151
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1723&k=5c7bd66ea08a8baca027dd92a3bb849c&t=1547667328&sid=srQ6kM图片附件: 新建文件夹 (2)mmexport1428397181832.jpg (2015-5-11 11:48, 39.9 KB) / 下载次数 132
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1727&k=ee0f553dac19bcc4f4e8a0acd38d2eb1&t=1547667328&sid=srQ6kM图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315258857.jpg (2015-5-11 11:48, 37.3 KB) / 下载次数 131
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1728&k=11e046d85f0df51cd578eb2756e08673&t=1547667328&sid=srQ6kM图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063024843.jpg (2015-5-11 11:50, 25.95 KB) / 下载次数 144
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1732&k=deebb45c8e229afd14ac94cb75a47f2d&t=1547667328&sid=srQ6kM图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063028913.jpg (2015-5-11 11:50, 21.42 KB) / 下载次数 135
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1733&k=cee6d35c6aa0be7571c3cbcf32ef5875&t=1547667328&sid=srQ6kM图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063038440.jpg (2015-5-11 11:50, 22.88 KB) / 下载次数 140
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1734&k=058705b52122b3d676edfb042ab88fe8&t=1547667328&sid=srQ6kM图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315276373.jpg (2015-5-11 11:58, 30.96 KB) / 下载次数 149
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1744&k=ae04a89384b9a5d68574fd67f81f436c&t=1547667328&sid=srQ6kM


欢迎光临 丽江爱心助学 (http://ljaxzx.org/) Powered by Discuz! 7.2