Board logo

标题: 亲爱的孩子,你们高兴,我们便开心! [打印本页]

作者: 劲莉    时间: 2015-5-11 11:56     标题: 亲爱的孩子,你们高兴,我们便开心!

[size=5

                ]破旧篮球架,牵动遥远叔叔阿姨的心。

                为了山里孩子,不到十天便将捐赠的蓝球架发往学校。

                看到孩子们期盼的眼神,看到孩子们在新球架下面蹦跶哒........我们能有不开心的理由吗?

                 感谢常州公益助学联合会!谢谢裴总!谢谢阿姨!谢谢山里的两位老师!

                 感恩!


图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063004133.jpg (2015-5-11 11:48, 27.08 KB) / 下载次数 137
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1715&k=bd3640a738ce915c81da9e13208da013&t=1542372435&sid=L4L48q图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063046481.jpg (2015-5-11 11:48, 23.47 KB) / 下载次数 121
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1721&k=e6a5b8f4d789838c006ca36929c2dfe7&t=1542372435&sid=L4L48q图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315265931.jpg (2015-5-11 11:48, 25.94 KB) / 下载次数 151
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1723&k=cdc2129187bd047ef2320f7f5d86554c&t=1542372435&sid=L4L48q图片附件: 新建文件夹 (2)mmexport1428397181832.jpg (2015-5-11 11:48, 39.9 KB) / 下载次数 131
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1727&k=9278377a04340456223ed121dfae4501&t=1542372435&sid=L4L48q图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315258857.jpg (2015-5-11 11:48, 37.3 KB) / 下载次数 127
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1728&k=2b4d54f66765953a8ae08a558493bc02&t=1542372435&sid=L4L48q图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063024843.jpg (2015-5-11 11:50, 25.95 KB) / 下载次数 142
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1732&k=e7e56e677a5b5c116cd30a66284a9a9d&t=1542372435&sid=L4L48q图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063028913.jpg (2015-5-11 11:50, 21.42 KB) / 下载次数 135
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1733&k=79ce3493a97de966e69e74ddc2b125e1&t=1542372435&sid=L4L48q图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063038440.jpg (2015-5-11 11:50, 22.88 KB) / 下载次数 138
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1734&k=fbcd38b47b5f6df77e73055bffc1ef68&t=1542372435&sid=L4L48q图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315276373.jpg (2015-5-11 11:58, 30.96 KB) / 下载次数 146
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1744&k=9f55c16b4a56e34462cb2dfcc2c4bbff&t=1542372435&sid=L4L48q


欢迎光临 丽江爱心助学 (http://ljaxzx.org/) Powered by Discuz! 7.2