Board logo

标题: 亲爱的孩子,你们高兴,我们便开心! [打印本页]

作者: 劲莉    时间: 2015-5-11 11:56     标题: 亲爱的孩子,你们高兴,我们便开心!

[size=5

                ]破旧篮球架,牵动遥远叔叔阿姨的心。

                为了山里孩子,不到十天便将捐赠的蓝球架发往学校。

                看到孩子们期盼的眼神,看到孩子们在新球架下面蹦跶哒........我们能有不开心的理由吗?

                 感谢常州公益助学联合会!谢谢裴总!谢谢阿姨!谢谢山里的两位老师!

                 感恩!


图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063004133.jpg (2015-5-11 11:48, 27.08 KB) / 下载次数 124
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1715&k=2ecbe7ff04cccc1d797b5e587180310c&t=1524680649&sid=dP9ia1图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063046481.jpg (2015-5-11 11:48, 23.47 KB) / 下载次数 113
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1721&k=c93eb053267ced639baad86ba6434c6d&t=1524680649&sid=dP9ia1图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315265931.jpg (2015-5-11 11:48, 25.94 KB) / 下载次数 129
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1723&k=85d48ab9b155470a5d4dc7ddb3fbf526&t=1524680649&sid=dP9ia1图片附件: 新建文件夹 (2)mmexport1428397181832.jpg (2015-5-11 11:48, 39.9 KB) / 下载次数 118
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1727&k=db71d8069d3968b58d907f72cdc7d4e0&t=1524680649&sid=dP9ia1图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315258857.jpg (2015-5-11 11:48, 37.3 KB) / 下载次数 104
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1728&k=78afb1ee031769979f9bf79585758599&t=1524680649&sid=dP9ia1图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063024843.jpg (2015-5-11 11:50, 25.95 KB) / 下载次数 125
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1732&k=0c7888f182e0488aac41cc2c03e020ae&t=1524680649&sid=dP9ia1图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063028913.jpg (2015-5-11 11:50, 21.42 KB) / 下载次数 116
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1733&k=d3a95e1f2a47bd9d70e0fcd56f4d3c2a&t=1524680649&sid=dP9ia1图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431063038440.jpg (2015-5-11 11:50, 22.88 KB) / 下载次数 126
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1734&k=68239d88d3ef25c01f81b5a48f511009&t=1524680649&sid=dP9ia1图片附件: 2015.5拉马古篮球架mmexport1431315276373.jpg (2015-5-11 11:58, 30.96 KB) / 下载次数 122
http://ljaxzx.org/attachment.php?aid=1744&k=9b742dca272c1fc11b4a765a051279d4&t=1524680649&sid=dP9ia1


欢迎光临 丽江爱心助学 (http://ljaxzx.org/) Powered by Discuz! 7.2